Amcangyfrif o incwm a gwariant Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben 31 Mawrth 2014

12 Tach 2012 - 9:21yb

Mae gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol baratoi amcangyfrifiad blynyddol o incwm a gwariant Swyddfa Archwilio Cymru i’w gyflwyno i’r Pwyllor Cyfrifon Cyhoeddus.

Mae’r adroddiad Amcangyfrif hwn yn ymchwilio i incwm a gwariant y flwyddyn yn gorffen: 31 Mawrth 2014

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau