Amcangyfrif 2018-19

27 Hyd 2017 - 9:00yb

Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae Adran 20 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru baratoi ar y cyd amcangyfrif o incwm a threuliau Swyddfa Archwilio Cymru.

Nid ydym yn ceisio mwy o gyllid na'r swm y gofynnwyd amdano ar gyfer 2017-18, ac eithrio ar gyfer costau cylchol sy'n gysylltiedig â'r Fenter Twyll Genedlaethol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau