Amcangyfrif 2015-16

24 Hyd 2014 - 2:49yp

Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, yr ydym yn paratoi amcangyfrif incwm a threuliau ein sefydliad, ac yn ei gyflwyno i’r Cynulliad Cenedlaethol.

Dengys yr amcangyfrif hwn bod y Bwrdd yn benderfynol o sicrhau ein bod yn sefydliad atebol a reolir yn dda sy’n cyflawni’r cylch gwaith statudol i ddarparu adnoddau i’r Archwilydd Cyffredinol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau