Adroddiad Tryloywder 2016

29 Tach 2016 - 3:38yp

Mae’r adroddiad yn rhan o gyfres o adroddiadau sydd, gyda’i gilydd, yn darparu gwybodaeth debyg i’r hyn y mae’n ofynnol i gwmnïau archwilio’r sector preifat ei chyhoeddi yn eu ‘hadroddiadau tryloywder’. Nid ydym yn ddarostyngedig i ofynion yr adroddiadau tryloywder hyn, ond rydym yn ymrwymedig i’r egwyddor o dryloywder ym mhopeth yr ydym yn ei wneud.

Rydym wedi ymrwymo i gyrraedd safonau uchel o ran ansawdd archwiliadau yn ein holl waith, er mwyn rhoi sicrwydd i aelodau’r cyhoedd y gellir dibynnu ar ein gwaith, a bod y negeseuon yr ydym yn eu darparu yn gadarn ac yn seiliedig ar dystiolaeth.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau