Adroddiad Interim

1 Tach 2017 - 12:11yp

Adroddiad Interim

Asesiad o’r cynnydd a wnaed o ran Cynllun Blynyddol 2017-18

Rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2017, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyflawni eu swyddogaethau yn unol â’r strategaeth a nodir yng Nghynllun Blynyddol 2017-18.

Hoffen ni gael eich adborth