Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014-15

22 Medi 2015 - 1:01yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Mai 2014.

Parhaodd y Cyngor i wneud cynnydd o ran sicrhau gwelliannau yn ei feysydd â blaenoriaeth ac mae’n cydnabod bod angen cefnogi’r broses o wella gwasanaethau plant; awgryma ei drefniadau blaengynllunio a’i hanes blaenorol ei fod mewn sefyllfa dda i sicrhau gwelliant yn 2015-16.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau