Cyngor Bro Morgannwg - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014-15

21 Hyd 2015 - 12:58yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a gyflawnwyd o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg (y Cyngor), ers cyhoeddi’r adroddiad perthnasol diwethaf ym mis Medi 2014

Mae’r Cyngor yn parhau i berfformio’n dda yng nghyd-destun dangosyddion cenedlaethol ac yn parhau i reoli ei gyllid yn effeithiol; mae ei drefniadau blaengynllunio a’i berfformiad yn y gorffennol yn awgrymu ei fod mewn sefyllfa dda i barhau i wella yn ystod 2015-16.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau