Adroddiad er budd y cyhoedd - Cyngor Cymuned Llanwnnen

6 Medi 2018 - 10:52yb

Mae hwn yn adroddiad er budd y cyhoedd sy'n amlygu methiannau mewn trefniadau llywodraethu a diffygion o ran rheolaeth ariannol

Mae'r adroddiad yn gwneud argymhellion i'r Cyngor i helpu i wella llywodraethu, rheoli ariannol ac adrodd yn ôl.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau