Adroddiad Cydraddoldeb 2018-19

8 Awst 2019 - 9:00yb

Adroddiad Cydraddoldeb 2018-19

Eisiau gwybod am ein hymrwymiadau i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n gwerthfawrogi amrywiaeth yr holl bobl?

Mae’r adroddiad hwn ar y modd yr ydym yn cydymffurfio â Dyletswydd Gyffredinol Deddf Cydraddoldeb 2010, a’n cynnydd o ran cyflawni’r amcanion cydraddoldeb a osodwyd yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol blaenorol, yn ymdrin â’r cyfnod adrodd rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019.

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n gwerthfawrogi amrywiaeth pawb, o ran ein staff ni ein hunain a’r staff yr ydym yn dod i gysylltiad â hwy yn ystod ein gwaith. Rydym yn llwyr gefnogi hawliau pobl i gael eu trin ag urddas a pharch.

Lawrlwythwch ein data cydraddoldeb:

Hoffen ni gael eich adborth