Adroddiad cydraddoldeb 2017-18

12 Hyd 2018 - 11:24yb

Adroddiad cydraddoldeb 2017-18

Canfuwch sut rydym wedi cyflawni ein dyletswyddau cydraddoldeb.

Yn 2017-18, roeddem yn parhau i ddatblygu ein rhaglen waith cyffredinol i helpu i sicrhau bod yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn gallu cyflawni eu dyletswyddau a'u hamcanion cydraddoldeb yn llawn.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd gwaith sy'n gwerthfawrogi amrywiaeth pawb, ein staff ein hunain a'r rhai rydym yn dod i gysylltiad â hwythau yn ystod ein gwaith, ac rydym yn llwyr gefnogi hawliau pobl i gael eu trin ag urddas a pharch.

Nodir y prif feysydd ffocws ar gyfer ein rhaglen o waith cydraddoldeb yn 2018-19 a'r blynyddoedd i ddod yn ein cynllun cydraddoldeb strategol a'n strategaeth pobl a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Lawrlwythwch ein data cydraddoldeb:

 

Hoffen ni gael eich adborth