Adroddiad Cydraddoldeb 2016-17

29 Medi 2017 - 4:45yp

Adroddiad ar gydymffurfiaeth Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru â Dyletswydd Gyffredinol Deddf Cydraddoldeb 2010 ar gyfer y Cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017

Yn 2016-17, gwnaethom barhau i ddatblygu ein rhaglen waith gyffredinol er mwyn helpu i sicrhau bod y trefniadau angenrheidiol ar waith fel bod modd i’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru gyflawni ein dyletswyddau a’u hamcanion cydraddoldeb yn llawn.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau