Adroddiad Cydraddoldeb 2014

25 Maw 2014 - 2:19yp

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi manylion ynghylch ein cydymffurfiaeth â Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2013 i 31 Mawrth 2014.

Gwnaethom gynnydd da o ran bodloni nifer o amcanion ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol [PDF 440KB Agorir mewn ffenest newydd], yn enwedig drwy adrodd yn fwy cynhwysfawr ar faterion cydraddoldeb drwy ein gwaith archwilio.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau