Adroddiad blynyddol a Chyfrifon 2014-15

15 Meh 2015 - 12:05yp

Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2015 wedi cael ei baratoi ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru a’i osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol ag Atodlen 2 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ac mae’n cynnwys materion fel y’i cyfarwyddwyd gan y Trysorlys.

Mae’r Cyfrifon wedi cael eu paratoi gan Archwilydd Cyffredinol Cymru fel Swyddog Cyfrifyddu Swyddfa Archwilio Cymru yn unol ag Atodlen 1 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ac ar ffurf a gyfarwyddwyd gan y Trysorlys.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Amcangyfrif 2015-16
24 Hyd 2014 - 2:49yp

Darganfod dogfennau