Adolygiad o Godio Clinigol - Ymddiriedolaeth GIG Felindre

1 Ebr 2014 - 12:00yb

Roedd gwaith codio clinigol yn cael ei gwblhau’n brydlon yn y gorffennol, ond mae ystod o wendidau yn y trefniadau a’r broses yn effeithio ar gywirdeb data clinigol wedi’i godio yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre ac mae prinder adnoddau’n golygu bod yr ôl-groniad mewn perthynas â chyfnodau heb eu codio bellach ar gynnydd.

Mae gan godio clinigol broffil isel yn yr Ymddiriedolaeth ac mae angen mwy o fuddsoddiad i gefnogi mwy o ffocws ar ansawdd a chywirdeb. Mae ansawdd codio clinigol yn cael ei wanhau gan broblemau yn gysylltiedig â gwybodaeth anhrefnus am gleifion, capasiti rheoli a goruchwylio, lefelau staffio a diffyg prosesau archwilio. Mae’r Ymddiriedolaeth yn dechrau defnyddio mwy o ddata clinigol wedi’i godio a oedd yn bodloni safonau Llywodraeth Cymru ar gyfer 2012-13 ond mae’r ôlgroniad mewn perthynas â chyfnodau heb eu codio ar gynnydd ac, er bod y cywirdeb yn dda ar y cyfan, nodwyd gwallau mewn perthynas â chyfnodau cleifion mewnol, ac mae angen esbonio goblygiadau’r rhain yn glir ledled y sefydliad

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau