Adolygiad o Godio Clinigol - Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

20 Hyd 2014 - 12:40yp

Adolygiad o Godio Clinigol - Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Er bod lefel dda o fuddsoddi wedi bod yng ngwaith codio clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, mae amrywiaeth o wendidau yn y trefniadau a’r prosesau codio clinigol yn lleihau cywirdeb data clinigol wedi’i godio yn sylweddol.

Canfyddiad yr adroddiad yw er bod lefel dda o fuddsoddi wedi bod yng ngwaith codio clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (y Bwrdd Iechyd), mae amrywiaeth o wendidau yn y trefniadau a’r prosesau codio clinigol yn lleihau cywirdeb data clinigol wedi’i godio yn sylweddol.

Hoffen ni gael eich adborth