Adolygiad Dilynol o’r Cynnydd a wnaed o ran Gweithredu Argymhellion Adroddiad Lleol Moderneiddio Tâl: Contract Meddygon Ymgynghorol y GIG - Bwrdd Iechyd Cwm Taf

1 Meh 2013 - 12:00yb

Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf yn rhoi blaenoriaeth i weithredu ein hargymhellion, ac mae wedi gwneud cynnydd graddol tuag at sefydlu adolygiadau trylwyr o gynlluniau swyddi ar gyfer meddygon ymgynghorol, ond nid yw pob Cyfarwyddiaeth yn gwneud cynnydd ar yr un cyflymder.

Yn ôl casgliad adroddiad lleol2 Bwrdd Iechyd Cwm Taf (y Bwrdd Iechyd), a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2011, er bod proses gynllunio swyddi ar waith, roedd angen gwella’r broses, ac nid oedd y Bwrdd Iechyd na’r meddygon ymgynghorol yn cael yr holl fanteision posibl o’r contract meddygon ymgynghorol eto. Aethom at i gyflwyno chwe argymhelliad i geisio gwella agwedd y Bwrdd Iechyd at gynllunio swyddi a sicrhau manteision y contract ar gyfer meddygon ymgynghorol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau