Adolygiad Cymru Gyfan o Nyrsys Ardal - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

15 Tach 2014 - 2:18yp

Mae’r adroddiad hwn ar wasanaethau nyrsio ardal a reolir gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn rhan o astudiaeth Cymru-gyfan ar nyrsio ardal ym mhob bwrdd iechyd Cymreig.

Prif gasgliad yr adolygiad yw nad oes gan y Bwrdd Iechyd strategaeth glir ar gyfer ei wasanaeth nyrsys ardal. Prin y mae’n deall y galw amdano, nid oes sicrwydd bod staff yn cael eu defnyddio’n effeithiol ac ni all fonitro perfformiad, ansawdd a diogelwch na chyflwyno adroddiadau arnynt. Mae hyn yn golygu na wyddys beth yw’r potensial er mwyn helpu i drosglwyddo gofal i ddwylo’r gymuned.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau