Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Asesiad Strwythuredig 2019

31 Maw 2020 - 5:35yp

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

Ein casgliad cyffredinol yn sgil gwaith asesu strwythuredig 2019 yw bod arweinyddiaeth gref a threfniadau cadarn wedi cefnogi busnes effeithiol a diwylliant staff cadarnhaol yn 2019.

Hoffen ni gael eich adborth