Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2019

31 Maw 2020 - 5:15yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’r gwaith archwilio yr ydym wedi’i wneud yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (yr Awdurdod) yn ystod 2019.

Rydym wedi cyflwyno barn ddiamod ar gywirdeb a phriodoldeb paratoi datganiadau ariannol yr Awdurdod ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019, er ein bod, wrth wneud hynny, wedi tynnu sylw swyddogion a’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd at rai materion.

Hoffen ni gael eich adborth