Cyfnewidfa Arfer Da

Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da (GPX) yn helpu gwasanaethau cyhoeddus i wella drwy rannu gwybodaeth ac arferion sy’n gweithio. 

Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau ble mae pobl yn gallu rhannu gwybodaeth wyneb yn wyneb a rhannu adnoddau ar-lein.

Prif agweddau ein gwaith ni yw:

  • trefniadau rheoli arian
  • staff sector cyhoeddus
  • llywodraethu.

Dysgwch am allbynnau o’n seminar ac astudiaethau achos.

Bydd yr allbynnau o bob seminar yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen briodol yn adran digwyddiadau’r gorffennol.

Gweler hefyd: Digwyddiadau dysgu ar y cyd