Comisiynu Gwasanaethau Llety i Oedolion ag Anableddau Dysgu yn Strategol

24 Mai 2018 - 12:01yb

Mae’r adolygiad hwn wedi canolbwyntio ar asesu a oes gan awdurdodau lleol ddulliau effeithiol o gomisiynu llety i oedolion ag anableddau dysgu (y rhai dros 16 oed)

Ar y cyfan, mae awdurdodau lleol yn diwallu anghenion oedolion ag anableddau dysgu o ran llety, ond mae’r trefniadau comisiynu presennol yn annhebygol o fod yn addas at y diben yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau