Arfer da

Rydyn ni'n rhannu gwybodaeth, dulliau gweithredu, a syniadau drwy ein tîm Cyfnewidfa Arfer Da

Rydym yn gwneud hyn wrth gynnal seminarau dysgu ar y cyd, gweminarau a phodcastiau yn rhad ac am ddim. Maent yn galluogi ein cynrychiolwyr i rannu a dysgu gan ei gilydd:

  • ar y diwrnod
  • o bell drwy gyfrwng cyfryngau cymdeithasol 
  • drwy drafodaethau parhaus yn dilyn y digwyddiad, a 
  • thrwy edrych ar ein hadnoddau ar-lein.

Mae ein rhaglen o ddigwyddiadau dysgu ar y cyd yn canolbwyntio ar bynciau sy'n gyffredin ar draws y gwasanaethau cyhoeddus.

Mae'r pynciau hynny yn cyd-fynd â sawl un o'n hastudiaethau ac maent yn cyfrannu at amcanion strategol y sefydliad.

Maent hefyd yn sail i'r ffyrdd o weithio a nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, Deddf Gwasanaethu Cymdeithasol a Llesiant a Deddf yr Amgylchedd. 

Gweler ein digwyddiadau arfaethedig.

Ein dull gweithredu 

Rydyn ni'n cydnabod bod sefydliadau ar gamau gwahanol o ran cynllunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus. Mae hwn yn ffocws pwysig ar gyfer ein digwyddiadau.

Mae gennym ddull gweithredu syml.  

  • Credwn mewn addasu nid mabwysiadu
  • Nid ydym yn credu y dylid ailddyfeisio'r olwyn; ac
  • Nid ydym yn cefnogi'r meddylfryd bod un ateb yn addas i bawb.

Dilynwch ni ar Trydar [agorir mewn ffenest newydd] a LinkedIn [agorir mewn ffenest newydd] neu cofrestrwch ar ein Blog [agorir mewn ffenest newydd].

Adnoddau arfer da

Hidlydd

Yn dangos 20 o 20 adnodd

Nid oedd unrhyw adnodd yn cyfateb i'ch meini prawf. Newidiwch eich dewis a thriwch eto.