Syniadau staff: Dull o ymgysylltu sy’n cefnogi gwelliant

Mai 2015 - Fe wnaeth y weminar rhad ac am ddim hon trafod ymgysylltu â staff drwy gynlluniau syniadau, a rhannodd cyngor defnyddiol am ddulliau gwahanol a’r gwersi a ddysgwyd.
Mae’r ffordd y bydd gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu yn y dyfodol yn newid. Bydd staff yn chwarae rhan allweddol yn hyn o beth, gan ddefnyddio eu gwybodaeth am wasanaethau a’u syniadau ynglŷn â sut i wella ac arloesi.
Fideo
Trosolwg gweminar syniadau staff