Sut i wneud y mwyaf o'ch buddsoddiad wrth ymgysylltu â'r cyhoedd

Meh 2012 - Yn y seminar hon, daeth arweinwyr o'r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol at ei gilydd i ystyried y ffordd orau o sicrhau'r elw mwyaf o'r ymdrech a'r amser a roddir i ymgysylltu â'r cyhoedd yn y sector cyhoeddus.
Cynhaliwyd y seminar ar adeg dyngedfennol i'r sector cyhoeddus yn sgil y Cynllun Integredig Sengl a thoriadau yn y sector cyhoeddus. Amcanion y seminar oedd; dysgu oddi wrth y profiadau a gafodd cydweithwyr wrth ymgysylltu â'r cyhoedd yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol; canfod cyfleoedd i'ch sefydliad gael mwy o fudd o ymgysylltu â'r cyhoedd; ystyried pa gonglfeini sy'n hanfodol er mwyn llwyddo.