Integreiddio Technoleg Gwybodaeth drwy Safonau Agored

Ebrill 2017 - Wrth adael y weminar hon, roedd gan y rhai sy'n cymryd rhan well ddealltwriaeth o sut y gellir rhoi Safonau Agored ar waith, yn ogystal â gallu eu cysylltu â'u gwaith a darparu gwasanaethau cyhoeddus yn effeithiol.
Mae Safonau Agored yn ei gwneud yn haws i systemau gydweithio â'i gilydd a chyfnewid data. Gallant helpu gwasanaethau cyhoeddus i integreiddio, i gydweithredu ac i gymryd golwg hirdymor ar gaffael a darparu gwasanaethau cyhoeddus. Dyma dair o'r pum ffordd o weithio sy'n ganolog i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.
Fideo
Weminar safonau agored

Edrychodd y weminar hon ar:

  1. Beth yw Safonau Agored
  2. Sut y gallwn fabwysiadu Safonau Agored
  3. Y manteision amlwg
  4. Y camau nesaf