Governance: Supporting improvement across complex public service delivery

Ebrill 2017 - Yr oedd y wemiar gyntaf yn canolbwyntio ar ddulliau ynghylch cydweithio a phartneriaeth o ran llywodraethu.
Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr, rydym yn cynnal cyfres o weminarau i gynorthwyo gwasanaethau cyhoeddus i wellau eu dulliau Llywodraethu. Rhaid i systemau llywodraethu fod yn gadarn ond rhaid iddynt hefyd fod yn gymesur. Mae sefydliadau sydd wedi'u llywodraethu'n dda yn ddynamig ac yn cymryd risgiau wedi'u rheoli'n dda; nid ydynt yn ddi-fynd nac yn fiwrocrataidd.
Fideo
Weminar llywodraethu