Defnyddio dulliau cyflwyno amgen er mwyn cyflwyno gwasanaethau cyhoeddus

Tachwedd / Rhagfyr 2017 - Bydd y seminar hon yn rhannu enghreifftiau o'r ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn integreiddio â sefydliadau tai er mwyn cyflwyno mwy o wasanaethau ataliol mewn ffordd wahanol.
Bydd y seminar hon, sydd wedi'i chyflwyno mewn partneriaeth â Cartrefi Cymunedol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Conffederasiwn Gig Cymru, ac Arfer da Cymru, yn cynnig y cyfle i'r rhai a fydd yn bresennol glywed am nifer o gydweithrediadau rhwng sefydliadau tai a gwasanaethau cyhoeddus eraill er mwyn cyflwyno gwasanaethau o ansawdd gwell i ddinasyddion Cymru.