Isobel Everett

Isobel Everett
Cadeirydd

Mae gan Isobel gyrfa bortffolio gwmpasog a’r thema gyffredin sy’n deillio yw gwella gwasanaethau cyhoeddus. Mae'n darparu arweinyddiaeth drwy ei rôl fel Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru.

Yn ogystal, Isobel yw’r prif Anweithredydd Arweiniol yn Swyddfa Cymru yn Whitehall ac yn ddiweddar mae hi wedi cwblhau tymor estynedig fel aelod Bwrdd Anweithredol y Gweithrediad Iechyd a Diogelwch (HSE) sy’n adrodd i Weinidogion ar lefel y DU.

Mae hi wedi cadeirio’r Pwyllgorau Sicrwydd Archwilio a Risg ar gyfer yr HSE a Swyddfa Cymru.

Rôl Uwch Weithredwr mwyaf diweddar Isobel oedd Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam o 2003 i 2011.

Mae Isobel hefyd yn ymgymryd â gwaith datblygu arweinyddiaeth ar gyfer Swyddogion Gweithredol ac Anweithredol ac mae hi hefyd yn Fentor i nifer o unigolion.

Isobel Everett - Hysbysiad O Gofrestru Buddiannau [PDF 97KB agorir mewn ffenest newydd]