Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau

Trefniadau archwiliad mewnol mewn cynghorau tref a chymuned

2 Gorff 2019 - 6:00pm

Yn dilyn cyhoeddi ein Trefniadau Archwiliad Mewnol mewn Cynghorau Tref a Chymuned...

Prif heriau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol

8 Gorff 2019 - 6:00pm
17 Gorff 2019 - 6:00pm

Bydd y gweminarau yma'n awgrymu atebion i heriau sy’n ymwneud â gweithredu...

Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig

9 Gorff 2019 - 9:30am
18 Gorff 2019 - 9:30am

Bydd y seminar hwn yn rhannu ymagweddau arloesol i helpu deall sut gall...

Gwireddu Cymru Gydradd

12 Medi 2019 - 9:00am
19 Medi 2019 - 9:00am

Bydd y seminar hon yn edrych ar yr hyn y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ei wneud i...

Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus

17 Hyd 2019 - 9:00am
24 Hyd 2019 - 9:00am

Gwasgwch ‘cael tocynnau’ i gofrestru eich diddordeb am y digwyddiad. Bydd mwy o...

Trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol

5 Rhag 2019 - 9:00am
10 Rhag 2019 - 9:00am

Gwasgwch ‘cael tocynnau’ i gofrestru eich diddordeb am y digwyddiad. Bydd mwy o...

Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth

13 Chwef 2020 - 9:00am
27 Chwef 2020 - 9:00am

Gwasgwch ‘cael tocynnau’ i gofrestru eich diddordeb am y digwyddiad. Bydd mwy o...

Profiadau Andwyol mewn Plentyndod - modelau cyflawni amgen

19 Maw 2020 - 9:00am
26 Maw 2020 - 9:00am

Gwasgwch ‘cael tocynnau’ i gofrestru eich diddordeb am y digwyddiad. Bydd mwy o...