Dod o hyd i ddewisiadau amgen i wastraff tirlenwi yng nghymru
Caffael Capasiti Trin Gwastraff Gweddilliol a Gwastraff Bwyd
Astudiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
Bydd yr astudiaeth yn adolygu'r cynnydd a wnaed gan awdurdodau lleol wrth gyflawni eu dyletswyddau newydd o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
Wyt ti'n barod i danio dy yrfa?
Darganfyddwch mwy am ein rhaglen i raddedigion
Fy Ngwasanaethau Cynllunio
Llenwch ein harolwg
Adroddiadau er budd y cyhoedd
Methiannau o ran llywodraethu a rheolaeth ariannol mewn pedwar cyngor cymuned
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Hyd

#WAOResilient18

Hoffech chi’r cyfle i glywed mwy am amrywiaeth o...

Newyddion eraill