Fy Ngwasanaethau Cynllunio
Llenwch ein harolwg
Archwilydd Cyffredinol newydd yn dod i'w sywdd
Mae Adrian Crompton wedi cymryd drosodd yr awenau fel Archwilydd Cyffredinol Cymru
Menter Twyll Genedlaethol
Mae data ar gyfer Menter Twyll Genedlaethol 2018-19 i gael ei gyflwyno gan gyfranogwyr ym mis Hydref 2018
Myfyrdodau wrth ffarwelio
llythyr at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Medi

Cynhelir y seminar hon ar y cyd ag Academi Cymru ac mewn partneriaeth â ...

Hyd

#WAOResilient18

Hoffech chi’r cyfle i glywed mwy am amrywiaeth o...

Hyd

#WAOData18

Mae cymaint o ddata ar gael yn yr oes sydd ohoni fel bod...

Newyddion eraill