Beth yw eich stori chi?
lansio arolwg i gasglu barn pobl 16 i 25 oed am wasanaethau cyhoeddus
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Maw

Yn y seminar hon, caiff enghreifftiau eu rhannu o'r ffyrdd y mae...

Maw

Rydym yn cynnal seminar am ddim ar sut y gall gwasanaethau cyhoeddus gymryd...

Ebr

Dros y degawd nesaf bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gwario dros £ 60...

Newyddion eraill