Welsh
Previous slide Next slide
Pause slideshow
English
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Ar y cyfan, daeth yr Archwilydd Cyffredinol i’r casgliad bod yr Awdurdod wedi gwneud cynnydd da wrth reoli a sicrhau gwelliant, ac mae ganddo’r potensial i wneud cynnydd sylweddol yn y dyfodol

Mae’r adroddiad yn cwmpasu’r ffordd y mae’r Awdurdod yn darparu ac yn gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2011-12, a’r ffordd y mae’n cynllunio gwelliant ar gyfer 2012-13.

Undefined
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Contact us

Depending on your query, you can contact us via a number of different methods. Please read our guidance for correspondents to help you decide how to get in touch.

English
Subscribe to Wales Audit Office RSS