Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Adolygiad o Wasanaethau Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau

1 Awst 2017 - 3:51yp

Nod yr adolygiad oedd canfod a yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn sicrhau bod gan gleifion fynediad at wasanaethau meddyg teulu cadarn ac effeithiol y tu allan i oriau.

Mae gan y gwasanaeth meddyg teulu y tu allan i oriau drefniadau llywodraethu effeithiol a llai o broblemau staffio na’r rhan fwyaf o ardaloedd yng Nghymru. Serch hynny, mae angen i’r Bwrdd Iechyd wella’i ddealltwriaeth o’r galw am y gwasanaeth, rhoi sylw i faterion yn ymwneud â data ar berfformiad a chryfhau ei waith cynllunio strategol a chynllunio’r gweithlu.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau