Cyngor Sir Fynwy – Llywodraethu da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau

31 Maw 2017 - 8:00yb

Mae’r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu Cyngor Sir Fynwy pan fydd yn penderfynu ar newidiadau sylweddol i’w wasanaethau.

Mae gan y Cyngor ddull strategol a chlir o ymdrin â newidiadau sylweddol i wasanaethau, ond byddai gwybodaeth well yn helpu’r Aelodau wrth iddynt benderfynu ar ffurf y Cyngor yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau