Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Llywodraethu da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol mewn gwasanaethau

15 Chwef 2017 - 7:00yb

Mae pwyslais yr adolygiad hwn ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu’r Cyngor ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau: rydym yn diffinio hyn fel unrhyw newid sylweddol, wrth ddarparu gwasanaethau, a/neu ym mhrofiad defnyddwyr gwasanaeth allanol o’r gwasanaethau.

Mae trefniadau llywodraethu’r Cyngor ar gyfer newid sylweddol mewn gwasanaethau yn gadarn ar y cyfan ond bod yna le i wella ansawdd gwerthusiadau’r opsiynau a’r trefniadau i fonitro effaith newidiadau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau