Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon – Taf Llywodraethu da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau

15 Chwef 2017 - 7:00yb

Mae pwyslais yr adolygiad hwn ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu’r Cyngor ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau: rydym yn diffinio hyn fel unrhyw newid sylweddol, wrth ddarparu gwasanaethau, a/neu ym mhrofiad defnyddwyr gwasanaeth allanol o’r gwasanaethau.

Mae gan y Cyngor drefniadau llywodraethu effeithiol ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau ac mae wedi dangos ymrwymiad i'w gwella ymhellach.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau