Cyngor Dinas Casnewydd – Llywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau

31 Maw 2017 - 8:00yb

Mae pwyslais yr adolygiad hwn ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu’r Cyngor ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau: rydym yn diffinio hyn fel unrhyw newid sylweddol, wrth ddarparu gwasanaethau, a/neu ym mhrofiad defnyddwyr gwasanaeth allanol o’r gwasanaethau.

Mae trefniadau llywodraethu'r Cyngor ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau yn gwella ac mae'n cydnabod bod angen diweddaru ei weledigaeth a'i raglen er mwyn atgyfnerthu ei drefniadau ymhellach.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau