Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr – Adolygiad o Wasanaethau Meddygon Teulu y Tu Allan i Oriau Arferol

30 Meh 2017 - 8:00yb

Nod ein hadolygiad oedd canfod a yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn sicrhau bod cleifion yn cael mynediad at wasanaethau MT tu allan i oriau sy’n effeithiol a chydnerth.

Ein casgliad cyffredinol yw: Mae’r Bwrdd Iechyd yn cynllunio’n fwy strategol ac eglur i wella’r gwasanaethau meddygon teulu y tu allan i oriau arferol ond hyd yma, o fewn amgylchedd heriol, nid yw’r Bwrdd Iechyd yn cyflenwi gwasanaeth cyfoes a chyson sydd ag adnoddau a staff digonol ac sy’n cyrraedd y targedau perfformiad cenedlaethol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau