Cyngor Sir Ceredigion – Cydnerthedd Ariannol: Cynllunio Arbedion

30 Meh 2017 - 7:00yb

Mae gan y Cyngor fframwaith cynllunio ariannol sy’n gwella ond byddai lleihau’r defnydd o dargedau cyffredinol yn galluogi ei ddull cynllunio ar gyfer arbedion i gynorthwyo gwytnwch ariannol yn y dyfodol yn well.

Mae’r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar ateb y cwestiwn canlynol: A yw trefniadau cynllunio arbedion ariannol y Cyngor yn cefnogi cydnerthedd ariannol? 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau