Cyngor Sir Ddinbych – Llywodraethu Da wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â newidiadau mawr mewn gwasanaethau

26 Mai 2017 - 7:00yb

Mae’r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer gwneud penderfyniadau ynglŷn â newidiadau mewn gwasanaethau. 

Yn yr adolygiad hwn, deuthum i’r casgliad bod gan y Cyngor fframwaith clir a threfniadau llywodraethu cadarn ar gyfer gwneud penderfyniadau ynglŷn â newidiadau mawr mewn gwasanaethau ond nad yw’r broses o werthuso effaith y newidiadau mewn gwasanaethau yn amserol bob tro.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau