Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Contract Meddygon Ymgynghorol y GIG: Gwaith dilynol ar argymhellion archwiliad blaenorol

30 Medi 2016 - 9:00yb

Daeth gwaith dilynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yr adroddwyd arno ym mis Mehefin 2013, i’r casgliad bod y Bwrdd Iechyd wedi gwneud rhywfaint o gynnydd o ran mynd i’r afael â materion a godwyd yn lleol ac yn genedlaethol, ond bod angen gwneud rhagor o waith i fanteisio i’r eithaf ar y contract meddygon ymgynghorol.

 

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd rhesymol o ran cynllunio swyddi, ond ychydig o’n hargymhellion cenedlaethol a lleol blaenorol sydd wedi cael eu rhoi ar waith yn llawn.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau