Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro – Asesiad Strwythuredig 2016

26 Mai 2017 - 10:06yb

Mae'r Asesiad Strwythuredig yn archwilio trefniadau o fewn Bwrdd Iechyd Lleol Caerdydd a'r Fro sy'n cefnogi llywodraethu da a defnydd effeithlon, effeithiol a darbodus o adnoddau.

Er bod gan y Bwrdd Iechyd rai trefniadau effeithiol ar waith, mae'r trefniadau llywodraethu wedi dirywio dros y flwyddyn ddiwethaf. Canlyniad hyn yw gwendidau yn rhai o'r agweddau craffu, cynllun tair blynedd heb ei gymeradwyo, diffyg cynnydd wrth ymateb i argymhellion blaenorol a sefyllfa ariannol anghynaliadwy sy'n annhebygol o fod wedi'i mantoli erbyn diwedd 2016-17.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau