Bwrdd Iechyd Lleol Abertawe Bro Morgannwg – Asesiad Strwythuredig 2016

19 Ion 2017 - 6:00yb

Mae gwaith asesiad strwythuredig yn 2016 eto wedi adolygu trefniadau rheolaeth ariannol yr Ymddiriedolaeth a’r cynnydd a wnaed i ymdrin ag argymhellion y flwyddyn flaenorol.

Ein casgliad cyffredinol o waith asesiad strwythuredig 2016 yw bod trefniadau sy’n cynnal llywodraethiant da yn bodoli i raddau helaeth ac yn parhau i gael eu cryfhau, ond nid yw’r sefyllfa ariannol yn gynaliadwy, ac y mae capasiti’r sefydliad, cysylltiadau rhwng rhaglenni a chynnal cyflymdra newid yn heriau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau