Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2016

20 Ion 2017 - 10:30yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau yn sgil y gwaith archwilio yr wyf wedi’i wneud ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ystod 2016. 

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2015-16, ond wrth wneud hynny, rwyf wedi dwyn nifer o faterion i sylw’r swyddogion a’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau