Adroddiad Archwilio Blynyddol ar gyfer 2015-16 – Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Phrif Gwnstabl Heddlu Gwent

27 Ion 2017 - 3:59yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o’r gwaith archwilio sydd wedi’i wneud mewn perthynas â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Phrif Gwnstabl Gwent  yn ystod 2016.

Ar 30 Medi 2016, cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru adroddiadau archwilio diamod ar ddatganiadau ariannol y Comisiynydd, y Prif Gwnstabl a Chronfa Bensiwn yr Heddlu.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau