Y Modd y mae Awdurdodau Lleol yn Ariannu Gwasanaethau’r Trydydd Sector

26 Ion 2017 - 12:01yb

Yn yr adroddiad hwn, rydym wedi ystyried effeithiolrwydd trefniadau awdurdodau lleol ar gyfer ariannu gwasanaethau’r trydydd sector.

Mae'r adroddiad yn casglu nad yw awdurdodau lleol bob amser yn gwneud y defnydd gorau o'r trydydd sector nac yn gwneud digon i sicrhau eu bod yn cael gwerth am arian.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau