Adolygiad o Raglen Eiddilwch Gwent: Cam Dau

18 Hyd 2016 - 9:00yb

Gwnaeth yradolygiad ystyried p'un a yw Rhaglen Eiddilwch Gwent wedi sicrhau gwelliannau yn unol â disgwyliadau sefydliadau unigol ac, yn arbennig, a oedd yn glir sut y bodlonwyd disgwyliadau'r sefydliadau unigol drwy'r Rhaglen, a ddangosodd y Rhaglen drefniadau llywodraethu effeithiol,ac a yw cyfeiriad y Rhaglen ar gyfer y dyfodol yn glir ac a gytunwyd ar y cyfeiriad hwnnw.

Mae’r Rhaglen wedi dangos gwaith partneriaeth traws-sector rhanbarthol cadarnhaol i fynd i'r afael ag anghenion cymunedol cynyddol, ond nad yw wedi darparu tystiolaeth i ddangos bod canlyniadau yn bendant wedi gwella, a fydd yn bwysig wrth i bartneriaid benderfynu ar ddyfodol y rhaglen.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau