Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

19 Medi 2016 - 11:53yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a gyflawnwyd yng Nghyngor Sir Ceredigion (y Cyngor) ers i’r adroddiad diwethaf o’r fath gael ei gyhoeddi ym mis Hydref 2015.

Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, ac yn gyfyngedig i'r gwaith hwnnw, cred yr Archwilydd Cyffredinol fod y Cyngor yn debygol o gydymffurfio â gofynion y Mesur yn ystod 2016-17.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau