Cyngor Sir Ceredigion - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

12 Medi 2016 - 11:07yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a gyflawnwyd yng Nghyngor Sir Ceredigion (y Cyngor) ers i’r adroddiad diwethaf o’r fath gael ei gyhoeddi ym mis Hydref 2015.

Mae’r Cyngor wedi rheoli ei gyllid yn dda ac yn gwneud cynnydd da mewn nifer o feysydd; ond mae angen gwneud rhagor o waith i sicrhau bod trefniadau llywodraethu a rheolaeth ariannol yn ddigon cadarn i ymateb i’r heriau sylweddol yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau