Cyngor Sir Fynwy - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

31 Awst 2016 - 1:00yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed gan staff Swyddfa Archwilio Cymru ar ran yr Archwilydd Cyffredinol yng Nghyngor Sir Fynwy (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Tachwedd 2015.

Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, ac yn gyfyngedig i’r gwaith hwnnw, cred yr Archwilydd Cyffredinol y bydd y Cyngor yn cydymffurfio â gofynion y mesur yn ystod 2016-17 ar yr amod y bydd yn parhau i wella ar y raddfa bresennol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau