Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2015

22 Rhag 2015 - 10:22yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi cghanfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ystod 2015. 

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2014-15, one mae hefyd wedi tynnu sylw swyddogion a’r Pwyllgor Archwilio at nifer o faterion gan gyhoeddi adroddiad terfynol ochr yn ochr â’i farn archwilio i esbonio’r ddwy ddyletswydd statudol newydd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau